EUROKALKULAČKA    

Ochrana osobných údajov

Našim prvoradým cieľom je, aby osobné údaje našich klientov boli v bezpečí.

Z tohto dôvodu sme všetky procesy spracovania osobných údajov našich klientov nastavili tak, aby boli plne v súlade s aktuálnou právnou úpravou, pričom v tejto časti sú uvedené základné informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné informácie


Prevádzkovateľ:
Senzortech s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 120
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO : 36 321 206

Poštová adresa: Senzortech s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 120
911 01 Trenčín

Elektronická komunikácia:
e-mail senzortech@senzortech.sk

Telefonická komunikácia :
telefonický kontakt +421 32 743 5753

Osobné údaje ktoré spracovávame


Identifikačné údaje: meno , priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO a IČ DPH v prípade ak ste podnikateľ;

Kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa

Údaje o vašich objednávkach a reklamáciách: výrobky , ktoré ste si objednali, spôsob platby a doručenia , reklamované výrobky

Typ spracovávaných údajov, dôvody a účel spracovania

Pri Vašej objednávke spracúvame osobné údaje na právnom základe uvedenom v zákone č.18/2018 Z.z. paragraf č.13 bod 1,b - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osobya to iba v nevyhnutnom rozsahu - meno, priezvisko, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

V takomto prípade nie je potrebný Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je riadne, spoľahlivo a čo najrýchlejšie spracovať Vašu objednávku ( zaslanie potvrdenia objednávky na e-mail, telefonické konzultácie v prípade nejasností, zaslanie tovaru na uvedenú adresu, priradiť Vašu platbu k objednávke .... )

Spracovanie a odovzdávanie údajov

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca a poskytujeme ich iba prepravným spoločnostiam pre zabezpečenie dodania tovaru na Vašu adresu.

Zdroje osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo od Vás z nášho webu, alebo prostredníctvom komunikácie s Vami.

Zasielanie údajov mimo Európskej únie

Osobné údaje našich klientov neprenášame do tretích krajín.

Vaše práva pri spracovaní osobných údajov a ich uplatnenie

Jedná sa o právo na prístup, vymazanie, obmedzenie spracovania, opravu, prenositeľnosť, vznesenie námietky , podanie sťažnosti.

Svoje práva si uplatníte tak, že sa s nami spojíte prostredníctvom telefonického kontaktu na čísle 032 743 5753 alebo zo zahraničia +421 32 7435753 alebo e-mailom senzortech@senzortech.sk.

© copyright mandra design 2008, all rights reserved