Rozdelenie optoelektrických snímačov

Optoelektronické snímače

Optoelektronické snímače využívajú svetlo ako snímacie médium. Sledovaný objekt spôsobí zmenu intenzity svetelného lúča medzi vysielačom a prijímačom. Táto zmena je prevedená na výstupný elektrický signál. V závislosti na vlastnostiach tohoto objektu a na charakteristike optoelektronického lúča je svetelný lúč buď prerušovanýalebo odrážaný, prípadne rozptyľovaný. Konštrukčné a elektronické riešenie snímačov umožňuje široké nasadeniev priemysle, vrátane použitia v sťažených podmienkach. Väčšina optoelektronických snímačov pracuje s modulovaným svetlom v infračervenej oblasti. V niektorých snímacích aplikácách sú používané difúzne snímače alebo optoelektronické závory s LED diódou s červeným svetlom. Svetelný lúč a snímaný bod sú viditeľné a ľahšie nastaviteľné.

Jednocestná závora

Jednocestné optoelektronické závory sa skladajú z vysielacej a prijímacej jednotky, ktoré musia byť umiestnené na opačných stranách snímacej cesty. Predmet prerušuje svetelný lúč a spôsobuje zopnutie prijímača bez ohľadu na vlastnosti svojho povrchu. Objekt musí mať minimálne veľkosť optickej šošovky prijímača, aby úplne prerušil svetelný tokvysielača. Pri čiastočne transparentných predmetoch, ktoré neprerušia svetelný tok dostatočne, je nutné pre správnufunkciu korigovať nastavenie intenzity svetelného toku vysielača. Tieto prevedenia optických závor sú najlepšie prenepriaznivé podmienky (napr. prach, vlhko, oleje).
kluc

Reflexná závora

Reflexné optoelektronické závory majú vysielač a prijímač v spoločnom puzdre. Odrazka umiestnená na opačnej strane odrazí lúč späť do prijímača. Snímaný objekt preruší odrazený svetelný lúč a spôsobí zmenu stavu výstupného signálu. Pri lesklých povrchoch je vhodné odkloniť závoru od kolmice na povrch objektu, aby svetlo odrazené od objektu nedopadalo na prijímač a nespôsobilo vznik falošných signálov. Pre bezpečnú funkciu je potrebné aby objekt mal minimálne veľkosť odrazky. Pri transparentných predmetoch, ktoré neprerušia svetelný tok dostatočne, je nutné korigovať nastavením citlivosti správnu funkciu závory. Použitie reflexných závor je vhodné pre detekciu predmetov bez vysokoodrazivých plôch, v prostrediach s nízkym až stredným znečistením aktívnych častí.
kluc

Difúzny snímač

Difúzne snímače majú prijímač aj vysielač v spoločnom puzdre. Nasmerovanie na objekt nie je kritické. Snímaný objekt(napr. štandardný objekt s odrazivosťou 90%) odrazí časť svetla svojim povrchom späť do prijímača. Akonáhle vstúpi štandardný objekt do účinného lúča (viď. obrázok), zmení sa stav výstupu snímača. Snímací dosah závisí od veľkosti,tvaru, farby a povrchových vlastností odrážajúceho snímaného objektu. Takto môžu byť snímané všetky objekty,ktoré dostatočne odrážajú svetlo vysielača. Nasadenie týchto snímačov je vhodné tam kde odrazivosť snímaných teliesje v určitom známom pásme a do prostredí s nízkym znečistením aktívnej plochy.
kluc

Vláknová optika - svetlovodné snímače

optoelektronické vlákna sú vyrobené zo skla alebo plastu (akryl). Konce sú vyleštené tak aby umožňovali prenosu optoelektronickéhosignálu s minimálnymi stratami. optoelektronické vlákna zakončené niektorým z nástavcov a chránené ochranným plášťomnazývame svetlovod. Svetelný lúč sa prostredníctvom svetlovodu privedie z vysielača na miesto snímania (aj ťažkoprístupné) a odozva (odraz, zaclonenie) je spätne vedená k prijímaču vo vyhodnocovacej jednotke. Vyhodnocovaciajednotka pre svetlovody je optoelektronický modul obsahujúci svetelný vysielač, svetelný prijímač, vyhodnocovacíobv. a výstupný tranzistor (relé).

Jednocestná závora - pre automatické dvere

 • 3-vodiče DC
 • typový rad OIZ .... v puzdre 11x11x76
  prevedenie - plast , dosah 0,3 - 5m,
  vhodné pre automatické dverové systémy,
  modulované svetlo IR 880nm,
  odolnosť 25 000 lx
kluc

Snímač pre bezdotykové ovládanie spotrebičov

 • 3-vodiče DC
 • difúzny infraspínač DIS 01 slúži pre bezdotykové ovládanie
  zapnutia a vypnutia spotrebiča (napr.svietidla ...)
  napájacie napätie 12VAC / 50Hz
  odolnosť voči okolitému svetlu 5 000 lx
  spínaný výkon 50W max.
  rozmery 12x12x76mm
kluc

© copyright mandra design 2008, all rights reserved