EUROKALKULAČKA    

Certifikáty, prehlásenia o zhode - produktové

1. Induktívne snímače DC
2. Induktívne snímače AC
3. Induktívne snímače pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu
4. Magnetické snímače pre výťahy


1. Induktívne snímače ( viď príloha certifikátu ) Inductive proximity sensors ( See Annex )

Typ ( Type ): ISP 0xx , ISP 1xx , ISP 2xx , ISP 3xx , ISP 7xx , ISPP 1xx , ISPP 3xx , ISPP 7xx ISPR 1xx , ISPR 3xx , ISPPR 1xx , ISPPR 3xx , ISPG 1xx , ISPG 3xx ISPV 1xx , ISPV 3xx , ISPA xxx , ISP-SP 1xx , ISP-SP 3xx , TISP 1xx , TISP 3xx


Prehlásenie o zhode: stiahnuť
EC Declaration of conformity: download


Certifikát
č. 00672/101/1/2006
Príloha k certifikátu
č. 00672/101/1/2006
Príloha k certifikátu
č. 00672/101/1/2006
Dodatok č.1 k certifikátu
č. 00672/101/1/2006 (pokračovanie)
certifikat certifikat certifikat certifikat


Certificate of conformity
No. 00672/101/1/2006
Annex to Certifikate
No. 00672/101/1/2006
Annex to Certifikate
No. 00672/101/1/2006
Amendment No.1 to Certificate (continue)
No. 00672/101/1/2006
certifikat certifikat certifikat certifikat

2. Induktívne snímače ( viď certifikát ) Inductive proximity sensors
( See Certifikate )

Typ ( Type ): ISP 5xx , ISPP 5xx


Prehlásenie o zhode: stiahnuť
EC Declaration of conformity: download


Certifikát
č. 00665/101/1/2006
Dodatok č.1 k certifikátu
č. 00665/101/1/2006
Certificate of conformity
No. 00665/101/1/2006
Amendment No.1 to Certificate
No. 00665/101/1/2006
certifikat certifikat certifikat certifikat

3. Induktívne snímače - ATEX     certifikatII 2D Ex mb IIIC T60o Db,   
certifikatII 2G Ex mb IIC T6 Gb


Zariadenia alebo ochranné systémy určené pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu podľa Smernice 2014/34/EU

Inductive proximity sensors - ATEX     certifikatII 2D Ex mb IIIC T60o Db,    certifikatII 2G Ex mb IIC T6 Gb


Equipment or Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Directive 2014/34/EU

Typ ( Type ): ISPV xxx


Prehlásenie o zhode: stiahnuťES Certifikát
č. FTZÚ 06 ATEX 0002X
ES Certifikát
č. FTZÚ 06 ATEX 0002X
(pokračovanie)
ES Certificate
No. FTZÚ 06 ATEX 0002X
ES Certificate
No. FTZÚ 06 ATEX 0002X (continue)
certifikat certifikat certifikat certifikatDodatok č.1:
predĺženie platnosti
Dodatok č.1:
predĺženie platnosti
(pokračovanie)
Prolongation of certificate
validity
Prolongation of certificate
validity (continue)
certifikat certifikat certifikat certifikat


Dodatok č.2:
predĺženie platnosti
Dodatok č.2:
predĺženie platnosti
(pokračovanie)
Dodatok č.2:
predĺženie platnosti
(pokračovanie)
Prolongation of certificate
validity
Prolongation of certificate
validity (continue)
Prolongation of certificate
validity (continue)
certifikat certifikat certifikat certifikat certifikat certifikat


Dodatok č.3:
predĺženie platnosti
Dodatok č.3:
predĺženie platnosti (pokračovanie)
Prolongation of certificate
validity
Prolongation of certificate
validity (continue)
certifikat certifikat certifikat certifikat


Dodatok č.4:
predĺženie platnosti
Dodatok č.4:
predĺženie platnosti(pokračovanie)
Prolongation of certificate
validity
Prolongation of certificate
validity (continue)
certifikat certifikat certifikat certifikat


4. Magnetické snímače pre výťahy

Certifikát č.1317/5/2017
certifikat


© copyright mandra design 2008, all rights reserved