EUROKALKULAČKA    

o firme

história a súčasnosť firmy

História výroby senzorov v našej firme siaha do 60-tych rokov minulého storočia, keď pod hlavičkou štátneho podniku Zlatokov vzniklo stredisko elektrovýroby.

V spolupráci s podnikom VUMA Nové Mesto nad Váhom, ktorý zabezpečoval vývoj a návrh sa začali vyrábať induktívne senzory. Jedným z prvých typov to boli známe UBM-ky. Postupom času sa návrh a vývoj výrobkov preniesol do Zlatokovu. Vznikali nové typy indukčných snímačov ako napríklad typ RMSV, ale aj iné druhy výrobkov – osvetlenia vianočných stromčekov, anténne zosilňovače, regulátory sieťového napätia, optoelektronické snímače.

Zlomovým obdobím sa samozrejme stal rok 1989 a následná privatizácia podniku Zlatokov v prvej polovici 90-tych rokov minulého storočia. Táto zmena priniesla nové možnosti, ale aj konkurenciu hlavne svetových zahraničných firiem. Aj napriek týmto náročným podmienkam sa výroba senzorov v našej firme zachovala a rozvíjala sa ďalej.

Ďalším medzníkom v histórií našej firmy bol rok 2001, keď bola založená firma SENZORTECH Zlatokov, s.r.o. ako dcérska firma Zlatokovu. Od svojej materskej firmy prevzala kompletný výrobný sortiment, know-how, výrobné prostriedky a všetkých zamestnancov strediska elektrovýroby firmy Zlatokov, spol. s r.o. Výrobnú a obchodnú činnosť pod obchodným názvom SENZORTECH Zlatokov, s.r.o. zahájila firma 1.apríla 2002.

1.októbra 2002 bola firma predaná novým zahraničným vlastníkom, čo znamenalo koniec niekoľko desaťročného spojenia výroby senzorov s firmou Zlatokov.

1.apríla 2007 nastali posledné zmeny vlastníckych pomerov a následne v septembri 2007 aj zmena obchodného názvu na SENZORTECH s.r.o.

Uvedenú zmenu názvu chápeme symbolicky ako ukončenie rušnej histórie poplatnej dobe a spoločenským zmenám v posledných rokoch.

Našim cieľom je poskytnúť obchodným partnerom konkurencie schopné a kvalitné výrobky za prijateľnú cenu, rýchle dodacie termíny, technickú podporu a v prípade potreby úpravy našich výrobkov na mieru podľa potrieb našich zákaznikov.Ing. Miloš Hečko
konateľ


© copyright mandra design 2008, all rights reserved